VYKLÍZENÍ A LIKVIDACE ODPADŮ

 
Vyklízení různých prostor
  Prostory vyklidíme a odvezeme odpad na skládku.
Likvidace nahromaděného odpadu od popelnic
  Často se stává, že si lidé pletou prostor u popelnic se sběrným dvorem. Bohužel takto nahromaděný odpad popeláři neodvezou!
Likvidace dokumentů skartací
  Je-li bezpečnější staré dokumenty skartovat, můžeme to zařídit v jakémkoliv množství.