VYKLÍZENÍ A LIKVIDACE ODPADU

Prostřednictvím objednacího formuláře na této stránce můžete objednat položky z naší nabídky.
Použitím tohoto formuláře šetříte náš čas, protože tato objednávka bude automaticky zařazena do našeho ekonomického systému a bude tedy vyřízena v nejkratším možném termínu.

 
 bez DPH
 
 s DPH
 
  VYKLÍZENÍ - čekání vozidla při nakládce v případě, že není zajišťována naší firmou.  hod
120,00
 
142,80
  VYKLÍZENÍ - nakládání,vynášení odpadu.  hod
250,00
 
297,50
  VYKLÍZENÍ - odvoz směsného odpadu vozidlem o objemu 12 m3 do max hmotnosti 1200kg.
Cena zahrnuje odvoz a likvidaci na skládce.
 ks
2800,00
 
3332,00
 
  SKARTACE DOKUMENTŮ - pouze tříděný papír. Minimální množství 50kg.
Cena zahrnuje odvoz a skartaci.
 kg
10,00
 
11,90
 
  SKARTACE DOKUMENTŮ - akta s příměsí (šanony s kov. sponkami,plast.obaly,apod.).
Cena zahrnuje odvoz a skartaci.
 kg
12,50
 
14,90
 
  VYKLÍZENÍ prostor strojovny a výstupu na střechu,likvidace odpadu.
Cena za jeden vchod o výměře do 30m2.
 ks
550,00
 
654,50
  VYKLÍZENÍ technického podlaží domu,odvoz odpadu. Cena se může lišit dle míry znečištění !!
Cena za jeden vchod o cca výměře 150m2.
 ks
1980,00
 
2356,20